Alexandertechniek en Nia

Alexandertechniek en Nia

Zwaartekracht

Ease of MovementPosted by Marianne Dec 09, 2018 17:31

Zwaartekracht: 1 of 2-richtingsverkeer?

Als ik iemand vraag wat bij hen opkomt bij het woord zwaartekracht, gaat het antwoord meestal over een neerwaartse richting, een zuigende kracht die ons op de aarde houdt. Een kracht die maakt dat we niet rondzweven zoals in de ruimte. Die maakt dat de appel naar beneden valt.

Dat is natuurlijk een belangrijke eigenschap van de zwaartekracht, maar er is meer. Dankzij de zwaartekracht kunnen we immers ook de andere kant uitgaan, van beneden naar boven. Ze biedt ons immers een houvast van waaruit we kunnen groeien, rechtstaan, zitten, bewegen, leven.

De aarde is dan ons ankerpunt waarnaar we steeds terugkeren, en weer vertrekken. Als een jojo, heen en weer terug. Reactie, en tegenreactie.

Kijk eens wat dit besef met je doet – het besef dat er ook een opwaartse beweging is in het gebruik van jezelf.

Als je wil, doe eens mee: stap rond met de idee van neerwaartse richting, van zwaarte, je voeten als het ware aangezogen door de aarde.

En stap dan eens rond zonder enig geluid te maken (maar niet op je tippen lopen).

En wissel een paar keer terwijl je observeert wat er gebeurt in je lichaam.

Ervaar je een verschil? Hoe zou je dat verschil beschrijven? Naar boven versus naar beneden? Lang versus kort? Zwaar versus licht? Gewoon versus ongewoon? Gespannen versus ontspannen? Depri versus happy? Aanwezig versus afwezig? Intern versus extern? …

En welke van deze sensaties voelt normaal aan voor jou? En welke is je vreemd?

Je hebt nu een tipje van de sluier opgelicht over wat jouw (onbewuste) gewoontepatroon is in het gebruik van jezelf. Heb je gemerkt dat je eerder een neerwaartse richting hebt? Experimenteer dan eens wat het met je doet als je ook de opwaartse richting meeneemt in het gebruik van jezelf.

Ik hoor graag wat het met je doet.

Wil je hierover meer weten? Boek dan eens een les, kom mee dansen of schrijf je in voor een workshop!

Alle info op www.easeofmovement.be


Foto: Bárbara Montavon - Unsplash.com  • Comments(0)//blog.easeofmovement.be/#post1

Ruimte

Ease of MovementPosted by Marianne Jun 05, 2018 13:53


Waar denk jij aan als ik “ruimte” zeg? Het heelal? Of plaats, wijdte, reserve, marge, spatie, uitgebreidheid, …?

Ikzelf denk aan de tweede betekenis, ruimte als plaats, wijdsheid, omvang, breedte, grootte, uitgestrektheid. Ruimte, quoi.

In die betekenis definieer ik ruimte relatief tot mezelf – hoe wijds is de zee, hoe uitgestrekt is dat bergzicht, hoe hoog is die toren, hoeveel plaats heb ik hier.

En bij die beelden hoort ook een gevoel - alsof de idee van ruimte zich in mijn lichaam vertaalt in een emotie, een zucht, een impuls tot bewegen, een gevoel van vrijheid.

Een gevoel van vrijheid.

Herinner je je dat heerlijke gevoel van ruimte toen je als kind op het strand aankwam? Ben je dan niet meteen beginnen rennen, springen, draaien, lopen en huppelen?

Je zette meteen je hele lichaam in om dat ruimtegevoel te benutten en toe te geven aan de drang tot beweging die het veroorzaakte.

Je bewoog in de ruimte van dat strand, met gebruik van alle ruimte ín je lichaam maar ook het volume van je hele lichaam – net zoals je het water van de zee verplaatst als je erin rondstapt.

De vrijheid die het strand je aanbood, vertaalde je automatisch in vrijheid in je eigen lichaam.

En daar gaat het me om in dit stukje, dat we even stilstaan bij het feit dat er in ons bewegen, in ons zijn, steeds een samenspel is tussen de ruimte rondom ons, ons eigen lichaamsvolume, en de ruimte - oftewel vrijheid - binnen in ons.

Het optimaliseren van dat samenspel, daar gaat het om bij de 2 technieken die ik onderwijs, Alexandertechniek en Nia.

Wil je hierover meer weten? Boek dan eens een les, kom meedansen of schrijf je in voor een workshop!

Alle info op www.easeofmovement.be
Foto: picjumbo.com

  • Comments(0)//blog.easeofmovement.be/#post0